Ara :     
 
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 2 Yıl: 1998
TURKISH JOURNAL OF HOSPITAL INFECTIONS Volume: 2 Issue: 2 Year: 1998
  Satın al  
 
 
Editörden (3 defa görüntülendi)61 - 62
  
DERLEMELER 
 
 Nozokomiyal Pnömoni (Hastane Kökenli Pnömoni) (4108 defa görüntülendi)63 - 70
Dr. Kadir BİBEROĞLU, Dr. Oktay TARHAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Hastane Kökenli Pnömoni (HKP)'lerde Klinik ve Tanısal Yaklaşım (2619 defa görüntülendi)71 - 76
Dr. Oğuz KILINÇ, Dr. Eyüp Sabri UÇAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Hastane Kökenli Pnömonide Antimikrobiyal Tedavi (2947 defa görüntülendi)77 - 80
Dr. Semra ÇALANGU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Hastane Kökenli Pnömonide Empirik Tedavide Uzlaşı Raporu Taslağı (2813 defa görüntülendi)81 - 82
Dr. Kadir BİBEROĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Hastane Kökenli Pnömoni: Korunma (2657 defa görüntülendi)83 - 87
Dr. Dilek ARMAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Nozokomiyal Patojen Olarak Acinetobacter'lerin Mikrobiyolojik, Klinik ve Epidemiyolojik Özellikleri (3599 defa görüntülendi)88 - 93
Dr. Ahmet BAŞUSTAOĞLU, Dr. Mustafa ÖZYURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
ORJİNAL ARAŞTIRMALAR 
 
 SSK Ankara Eğitim Hastanesi'nde Hastane İnfeksiyonlarının Sürveyansı (2862 defa görüntülendi)94 - 98
Dr. Murat ERHAN, Dr. Necla TÜLEK, Dr. Ali MERT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde, Aynı Plazmid Paternine Sahip Enterobacter cloacae İzolatlarının Neden Olduğu Nozokomiyal Bakteriyemiler (3157 defa görüntülendi)99 - 102
Dr. Mustafa ÖZYURT, Dr. Özgül KISA, Dr. Cengiz KAYAHAN, Dr. Ahmet BAŞUSTAOĞLU, Dr. Hüseyin GÜN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Genel Cerrahi Kliniklerinde Postoperatif Nozokomiyal İnfeksiyon Sürveyansı (3896 defa görüntülendi)103 - 111
Dr. Zerdi DAĞ, Dr. Diler COŞKUN, Dr. Paşa GÖKTAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir