Ara :     
 
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 3 Yıl: 1998
TURKISH JOURNAL OF HOSPITAL INFECTIONS Volume: 2 Issue: 3 Year: 1998
  Satın al  
 
 
 Editörden (1190 defa görüntülendi)115 - 116
[Özet ] [PDF 
  
DERLEMELER 
 
 Hastane İnfeksiyonlarında Salgın İncelemesi (8294 defa görüntülendi)117 - 130
Dr. Levent AKIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Cerrahide Deri Antisepsisi (6231 defa görüntülendi)131 - 142
Dr. Atilla ENGİN, Dr. Osman KURUKAHVECİOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Koagülaz Negatif Stafilokokların Neden Olduğu Hastane İnfeksiyonları (3722 defa görüntülendi)143 - 146
Dr. Kemal YÜCE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Beta-laktamazlar ve Hastane İnfeksiyonları (2977 defa görüntülendi)147 - 149
Dr. Haluk VAHABOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Fungal Hastane İnfeksiyonları: Epidemiyoloji ve Kontrol (3376 defa görüntülendi)150 - 155
Dr. Beyza ENER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Fungal Hastane İnfeksiyonlarında Tedavi Yaklaşımları (3336 defa görüntülendi)156 - 163
Dr. Ömrüm UZUN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
ORJİNAL ARAŞTIRMALAR 
 
 Postoperatif Nozokomiyal İnfeksiyonların Maliyet Analizi (3368 defa görüntülendi)164 - 166
Dr. Diler COŞKUN, Dr. Zerdi DAĞ, Dr. Paşa GÖKTAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Nozokomiyal İnfeksiyon Etkeni Olarak Saptanan Gram Negatif Bakterilerin Bazı Antibiyotiklere Duyarlılıkları (3372 defa görüntülendi)167 - 171
Dr. Semra TUNÇBİLEK, Dr. Hande ARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Hastane İnfeksiyonlarının Tanımlanmasında ve Sonuçlarının Değerlendirilmesinde Standardizasyon (3099 defa görüntülendi)172
Dr. Gül Ruhsar YILMAZ, Dr. F. Şebnem ERDİNÇ, Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir