Ara :     
 
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 4 Yıl: 1998
TURKISH JOURNAL OF HOSPITAL INFECTIONS Volume: 2 Issue: 4 Year: 1998
  Satın al  
 
 
Editörden177 - 178
  
DERLEMELER 
 
 Nozokomiyal Sepsis: Önemi ve Tanımlar (1877 defa görüntülendi)179 - 181
Dr. Mehmet DOĞANAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Nozokomiyal Sepsis: Etyoloji ve Mikrobiyolojik Tanısı (1835 defa görüntülendi)182 - 187
Dr. Bülent SÜMERKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Nozokomiyal Sepsis: Patogenez ve Klinik Özellikler (1767 defa görüntülendi)188 - 192
Dr. Ömrüm UZUN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Damar İçi Kateter Sepsisi (1754 defa görüntülendi)193 - 199
Dr. Emine SÖNMEZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Nozokomiyal Gram Negatif Bakteriyemi (1670 defa görüntülendi)200 - 209
Dr. Mehmet BAKIR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Nozokomiyal Stafilokok Bakteriyemileri (1934 defa görüntülendi)210 - 216
Dr. Bilgehan AYGEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Nozokomiyal Enterokok Bakteriyemisi (1980 defa görüntülendi)217 - 223
Dr. Onur URAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Nozokomiyal Fungemiler (1616 defa görüntülendi)224 - 229
Dr. Salih HOŞOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Nozokomiyal Sepsis: Risk Faktörleri, Hastanede Yatış Süresi, Ek Maliyet, Prognozu Etkileyen Faktörler ve Mortalite (1838 defa görüntülendi)230 - 236
Dr. Ata Nevzat YALÇIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir