Ara :     
 
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Cilt: 1 Sayı: 2 Yıl: 1997
TURKISH JOURNAL OF HOSPITAL INFECTIONS Volume: 1 Issue: 2 Year: 1997
  Satın al  
 
 
Editörden (16 defa görüntülendi)55 - 56
  
DERLEMELER 
 
 Sağlık Personeli ve El Yıkama Uygulamaları (3871 defa görüntülendi)57 - 60
Dr. Güler KANRA, Dr. Selim ÖNCEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon (7149 defa görüntülendi)61 - 68
Dr. Sevtap ARIKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 İzolasyon Uygulamaları (3382 defa görüntülendi)69 - 74
Dr. Başak DOKUZOĞUZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Kategoriye-özgü İzolasyon Önlemleri İçin Örnek Eğitici Kartlar (1182 defa görüntülendi)75 - 82
Dr. Ömrüm UZUN 
[Özet ] [PDF 
 Sağlık Personeline Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları ve Korunmak için Alınacak Önlemler (3786 defa görüntülendi)83 - 90
Dr. Murat AKOVA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Cerrahi Yoğun Bakım İnfeksiyonları (3346 defa görüntülendi)91 - 96
Dr. Mehmet İNAN, Dr. Metin ÇAKMAKÇI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
ORJİNAL ARAŞTIRMALAR 
 
 GATA Eğitim Hastanesinde Hastane İnfeksiyonu İnsidansı (3579 defa görüntülendi)97 - 100
Dr. Levent GÖRENEK, Dr. A. Bülent BEŞİRBELLİOĞLU, Dr. H. Cem GÜL, Dr. Fatma TABAK, Dr. Aziz HACIBEKTAŞOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Yoğun Bakım Ünitesinde İnfeksiyon Risk Faktörleri: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi (4217 defa görüntülendi)101 - 105
Dr. Necdet AKKUŞ, Dr. Kadir BİBEROĞLU, Dr. Oktay TARHAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus'un Kantitatif Antibiyogram ve 'Arbitrarily Primed' PCR (AP-PCR) Yöntemleriyle Epidemiyolojik Sürveyansı (4380 defa görüntülendi)106 - 115
Dr. Metin OTKUN, Dr. Filiz AKATA, Dr. Sesin KOCAGÖZ, Dr. Müşerref TATMAN-OTKUN, Dr. Yeşim ÇETİNKAYA, Dr. Bahri TEKER, Dr. Volkan DÜNDAR, Dr. Serhat ÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 NosoLINE Projesi (3102 defa görüntülendi)116
Dr. Serhat ÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir