Ara :     
 
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Cilt: 1 Sayı: 3 Yıl: 1997
TURKISH JOURNAL OF HOSPITAL INFECTIONS Volume: 1 Issue: 3 Year: 1997
  Satın al  
 
 
Editörden119 - 120
  
DERLEMELER 
 
 İntravasküler Kateter İnfeksiyonları (1614 defa görüntülendi)121 - 128
Dr. Özay Arıkan AKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 İnfeksiyon Kontrol Komiteleri Nasıl Örgütlenmeli ve Çalışmalı? (1688 defa görüntülendi)129 - 136
Dr. Selma ERBAYDAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Endoskopi ile İlişkili İnfeksiyonlar ve Endoskopların Dekontaminasyonu - I (2223 defa görüntülendi)137 - 143
Dr. İffet PALABIYIKOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Türkiye'de Hastane İnfeksiyonu Kontrolüne Yönelik Çalışmalar (1710 defa görüntülendi)144 - 152
Dr. Dilek ARMAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
ORJİNAL ARAŞTIRMALAR 
 
 Hastane Personelinde Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılığı ve Bazı Antimikrobiklere Duyarlılık Profilleri (1813 defa görüntülendi)153 - 157
Dr. Gaye USLUER, Dr. Gül DURMAZ, Dr. İlhan ÖZGÜNEŞ, Dr. Yurdanur AKGÜN, Dr. Hasan ÇOLAK, Dr. Aydın AYDINLI, Dr. Nevil AYKIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 GATA Eğitim Hastanesi'nde Nozokomiyal Clostridium difficile Kolonizasyonu Sıklığı (1915 defa görüntülendi)158 - 162
Dr. A. Bülent BEŞİRBELLİOĞLU, Dr. Levent GÖRENEK, Dr. Ufuk DİZER, Dr. Aziz HACIBEKTAŞOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Üriner Sistem İnfeksiyonu Etkeni Escherichia coli Suşlarındaki Antibiyotik Direncinin Kullanılan Antibiyotiklerle İlişkisi (1839 defa görüntülendi)163 - 168
Dr. Kemalettin AYDIN, Dr. Serkan VOLKAN, Dr. İftihar KÖKSAL, Dr. Recep ÖKSÜZ, Dr. Rahmet ÇAYLAN, Dr. Bülent KARDEŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 NosoLINE Projesi (1533 defa görüntülendi)169
Dr. Serhat ÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir