Ara :     
 
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ
Cilt 13 Sayı 3 Eylül 2009
TURKISH JOURNAL OF HOSPITAL INFECTIONS
Volume 13 Issue 3 September 2009
  Satın al  
 
 
EditördenA-IX
  
DERLEMELER 
 
 Çoklu Dirençli Gram-Negatif Sepsisler ve Tedavisi
Sepsis Caused by Multidrug-Resistant Gram-Negative and Treatment Pathogens (1462 defa görüntülendi)
155 - 162
Dr. Gökhan METAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Sepsiste Kaynak Kontrolü
Source Control in the Sepsis (1432 defa görüntülendi)
163 - 169
Dr. Can KÜÇÜK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Sepsiste Destek Tedavisi
Supportive Therapy in Sepsis (1388 defa görüntülendi)
170 - 177
Dr. Orhan YILDIZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Sepsiste Diğer Yardımcı Tedaviler
Other Adjunctive Therapies in Sepsis (1372 defa görüntülendi)
178 - 183
Dr. Ramazan COŞKUN, Dr. Muhammed GÜVEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Sepsiste Mekanik Ventilasyon, Derin Ven Trombozu Profilaksisi ve Stres Ülser Profilaksisi
Sepsis: Mechanical Ventilation, Deep Venous Thromboembolism and Stress Ulcer Prophylaxis (1419 defa görüntülendi)
184 - 190
Dr. Ramazan COŞKUN, Dr. Muhammed GÜVEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Sepsiste Sedasyon, Analjezi ve Nöromusküler Blokaj
Sedation, Analgesia and Neuromuscular Blockade in Sepsis (1418 defa görüntülendi)
191 - 196
Dr. Aliye ESMAOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
ORJİNAL ARAŞTIRMALAR 
 
 Haydarpaşa Numune Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği 2004-2007 Yılları Arası Hastane İnfeksiyonları Sonuçları: İnsidans, Etyoloji ve Antibiyotik Duyarlılığındaki Değişimi
Results of Hospital Infections in the Neurosurgery Clinic of Haydarpasa Numune Hospital During the Years 2004-2007: Incidence, Etiology and the Change of Antibiotic Susceptibility (1503 defa görüntülendi)
197 - 208
Dr. Derya ÖZTÜRK ENGİN, Dr. İlknur ERDEM, Dr. Asuman İNAN, Dr. Nurgül CERAN, Dr. Tayfun HAKAN, Dr. Seniha ŞENBAYRAK AKÇAY, Dr. Paşa GÖKTAŞ, Dr. Zafer BERKMAN  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Uludağ Üniversitesi Sağlık Kuruluşları Personelinin Kan ve Vücut Sıvılarına Maruziyet Durumunun Değerlendirilmesi
Evaluation of Exposure to the Blood and Body Fluids Among Health Staff Working at Uludag University Health Organizations (1532 defa görüntülendi)
209 - 214
Dr. Mehmet GÜLAY, Dr. Deniz SIĞIRLI, Dr. Emel İRGİL, Dr. Emel YILMAZ, Dr. Halis AKALIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir