Ara :     
 
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ
Cilt 14 Sayı 4 Aralık 2010
TURKISH JOURNAL OF HOSPITAL INFECTIONS
Volume 14 Issue 4 December 2010
  Satın al  
 
 
EDİTÖRYAL 
 
Editörden (24 defa görüntülendi)AIX
  
DERLEMELER 
 
 İmmünsüpresif Hastalarda Fungal İnfeksiyonlar ve Tedavisi
Fungal Infections in Immunocompromised Patients and Treatment (2910 defa görüntülendi)
373 - 381
Dr. Bilgin ARDA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Pulmoner Fungal İnfeksiyonlarda Görüntüleme
Imaging in Pulmonary Fungal Infections (2799 defa görüntülendi)
382 - 388
Dr. Gonca ERBAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Antifungal İlaçların Farmakokinetik ve Farmakodinamiği
Pharmacodynamics and Pharmacokinetics of Antifungal Drugs (2728 defa görüntülendi)
389 - 396
Dr. Elif DOYUK KARTAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Antifungal Tedavide Yan Etki ve İlaç Etkileşimi
Adverse Effects and Drug Interactions in Antifungal Treatment (2668 defa görüntülendi)
397 - 401
Dr. Rabin SABA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Candida Menenjitlerine Yaklaşım
Approach to Candida Meningitis (2861 defa görüntülendi)
402 - 404
Dr. Oğuz Reşat SİPAHİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Hastanede İnvaziv Küf İnfeksiyonu Salgınları: Riskin Kontrolü
Invasive Fungal Infection Outbreaks in Hospitals: Risk Control (2763 defa görüntülendi)
405 - 409
Dr. Emine ALP 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Yoğun Bakım ve Hematoloji Kliniklerinde Kontrol Önlemleri
Control Precautions in Intensive Care and Hematology Clinics (2843 defa görüntülendi)
410 - 414
Dr. Dilara İNAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşinin Hastanede Kontrolü ve Korunma
Prevention and Control of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever in the Hospital Setting (2827 defa görüntülendi)
415 - 420
Dr. Nazif ELALDI, Dr. Sibel AŞÇIOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Soğuk Sterilizasyon Yöntemleri
Cold Sterilization Methods (3195 defa görüntülendi)
421 - 428
Dr. Hüseyin ŞEN, Dr. Güner DAĞLI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir