Ara :     
 
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Cilt 12 Sayı 4 Yıl 2008
TURKISH JOURNAL OF HOSPITAL INFECTIONS Volume 12 Issue 4 Year 2008
  Satın al  
 
 
Editörden (3 defa görüntülendi)
  
DERLEMELER 
 
 İntraabdominal İnfeksiyonların Antimikrobiyal Tedavisi (2003 defa görüntülendi)307 - 313
Dr. Erdoğan SÖZÜER, Dr. Hızır AKYILDIZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Abdominal Kompartman Sendromu (1984 defa görüntülendi)315 - 324
Dr. Ahmet Keşşaf AŞLAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 İntraabdominal İnfeksiyonlarda Cerrahi Tedavi İlkeleri (1966 defa görüntülendi)324 - 328
Dr. M. Mahir ÖZMEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 İntraabdominal İnfeksiyonlarda Laparoskopik Cerrahi (1958 defa görüntülendi)330 - 337
Dr. Kaya SARIBEYOĞLU, Dr. Salih PEKMEZCİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 İntraperitoneal İnfeksiyonlarda Geçici ve Kalıcı Karın Kapama Teknikleri (1994 defa görüntülendi)338 - 344
Dr. İ. Hakan KULAÇOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 İntraabdominal İnfeksiyonlarda Yoğun Bakım (1959 defa görüntülendi)345 - 358
Dr. Seda Banu AKINCI, Dr. İ. Aydın ERDEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir