Ara :     
 
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ
Cilt: 16 Sayı: Ek-1 Yıl: 2012
TURKISH JOURNAL OF HOSPITAL INFECTIONS
Volume: 16 Issue: Supplement-1 Year: 2012
  Satın al  
 
 
 Üriner Kateter İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu                                                                    (2699 defa görüntülendi)1 - 18
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir