Ara :     
 
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ
Cilt: 16 Sayı: 1 Mart 2012
TURKISH JOURNAL OF HOSPITAL INFECTIONS
Volume: 16 Issue: 1 March 2012
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Asinetobakter İnfeksiyonlarının Mikrobiyolojik Özellikleri, Kliniği ve Tedavisi
Clinical, Microbiological and Treatment Properties of Acinetobacter Infections (1246 defa görüntülendi)
1 - 21
Dr. Oğuz KARABAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
ORJİNAL ARAŞTIRMALAR 
 
 Hastane İnfeksiyonu Etkeni Olan Bir Patojen: Acinetobacter baumannii ve Çeşitli Antimikrobiyallere Direnç Durumu
A Nosocomial Pathogen: Acinetobacter baumannii and Resistance to Some Antimicrobials (1289 defa görüntülendi)
23 - 27
Dr. Aslıhan UZUN, Dr. Dumrul GÜLEN, Dr. Ayşe Demet KAYA, Arş. Gör. Mine AYDIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Hastane İnfeksiyonlarına Genel Bir Bakış: Dört Yıllık Deneyim
Nosocomial Infections an Overview: Four Years Experience (1356 defa görüntülendi)
29 - 39
Dr. Nebahat DİKİCİ, Dr. Gaye URAL, Dr. Fatime KORKMAZ, Hmş. Şenay DAĞLI, Hmş. Özlem GENÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Vankomisine Dirençli Enterococcus faecalis'e Bağlı Sepsis: Olgu Sunumu
Sepsis Associated with Vancomycin Resistant Enterococcus faecalis: Case Report (1276 defa görüntülendi)
41 - 44
Dr. Fazilet DUYGU, Dr. Muharrem ÜNAL, Dr. Pervin Özlem BALCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir