Ara :     
 
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ
Cilt: 19 Sayı: 1 Nisan 2015
TURKISH JOURNAL OF HOSPITAL INFECTIONS
Volume: 19 Issue: 1 April 2015
  Satın al  
 
 
KONFERANS 
 
 Değişim Kültürü ve Hasta Güvenliği (124 defa görüntülendi)1-2
Dr. H. Erdal AKALIN 
[Özet ] [PDF 
  
PANEL: EL HİJYENİ, KALİTE ve SONUÇLAR 
 
 El Yıkama ile Kontrol, Nereye Kadar? (134 defa görüntülendi)3-4
Dr. Filiz PEHLİVANOĞLU 
[Özet ] [PDF 
  
UZMANI İLE TARTIŞMA: ÖZEL ALANLARDA DEZENFEKSİYON ve STERİLİZASYON I 
 
 Kuvöz ve Endoskoplar (119 defa görüntülendi)5-7
Dr. M. Arzu YETKİN 
[Özet ] [PDF 
 Kuvöz Dezenfeksiyonu (132 defa görüntülendi)8-9
Hmş. Yasemin DURSUN GÜLER 
[Özet ] [PDF 
 Endoskopların Temizlik ve Dezenfeksiyonu (115 defa görüntülendi)10-11
Hmş. Şenay DAĞLI 
[Özet ] [PDF 
  
PANEL: YENİLENEN HASTANE BİNALARI ve İNFEKSİYON KONTROLÜ 
 
 İnşaat ile Gelen İnfeksiyon Riskleri (107 defa görüntülendi)12-22
Dr. Yeşim TAŞOVA, Dr. Bilgin ARDA, Dr. Aslıhan CANDEVİR ULU 
[Özet ] [PDF 
  
KONFERANS 
 
 Yerel ve Global Salgınlardan Alınacak Dersler (105 defa görüntülendi)23-24
Dr. Selma KARABEY 
[Özet ] [PDF 
  
PANEL: SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GÜVENLİĞİ 
 
 Bilimsel Danışma Kurulu Kararları ve Uygulanabilirlik (103 defa görüntülendi)25-27
Hmş. Sevda KARAKILIÇ 
[Özet ] [PDF 
 Zorunlu Meslek Sigortası Hastane İnfeksiyonlarını Kapsıyor mu? (113 defa görüntülendi)28-29
Dr. Başak DOKUZOĞUZ 
[Özet ] [PDF 
 Kemoprofilaksi ve İmmünprofilaksi (111 defa görüntülendi)30-32
Dr. Ali MERT 
[Özet ] [PDF 
  
PANEL: ÖZEL HASTA GRUPLARINDA İNFEKSİYON KONTROLÜ 
 
 Yenidoğan (108 defa görüntülendi)33-34
Hmş. Arzu BAĞDAT 
[Özet ] [PDF 
  
PRO-CONS: DERS ALINACAK ÖYKÜLER/BU HASTA KİMİN? 
 
 İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Gözüyle (100 defa görüntülendi)35-36
Dr. Yaşar BAYINDIR 
[Özet ] [PDF 
 Genel Cerrahi Uzmanı Gözüyle (106 defa görüntülendi)37-38
Dr. Burak IŞIK 
[Özet ] [PDF 
  
UZMANI İLE TARTIŞMA: ÖZEL ALANLARDA STERİLİZASYON DEZENFEKSİYON II 
 
 Nozokomiyal Bir Adenoviral Konjonktivit Salgını (102 defa görüntülendi)39-41
Dr. Aslıhan CANDEVİR ULU 
[Özet ] [PDF 
 Dokunmatik Gereçler ve Özellikli USG Probları (100 defa görüntülendi)42-43
Hmş. Burcu ÇINAR 
[Özet ] [PDF 
  
PANEL: HASTANE İNFEKSİYONLARI ve MİKROBİYOLOJİ 
 
 Sürveyansın Doğru Bildirimi (117 defa görüntülendi)44-45
Dr. A. Esra KARAKOÇ 
[Özet ] [PDF 
 Hızlı Tanı Yöntemleri (114 defa görüntülendi)46-48
Dr. Gülden ÇELIK 
[Özet ] [PDF 
 Duyarlılık Sonuç Bildiriminden Klinisyen Ne Anlıyor? (109 defa görüntülendi)59-50
Dr. Selçuk KAYA 
[Özet ] [PDF 
 Sürveyans Kültürlerini Nerede Kullanalım? (113 defa görüntülendi)51-52
Dr. Serap GENÇER 
[Özet ] [PDF 
  
KONFERANS 
 
 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonda Yeni Ne Var? (123 defa görüntülendi)53-55
Dr. Mehmet Ali ÖZİNEL 
[Özet ] [PDF 
  
PANEL: TİBBİ CİHAZLARA BAĞLI İNFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ 
 
 Ventilatör İlişkili Pnömoni (120 defa görüntülendi)56-57
Hmş. Hümeyra ZENGIN 
[Özet ] [PDF 
 Kateterle İlişkili Üriner Sistem İnfeksiyonları (105 defa görüntülendi)58-59
Hmş. Gül BÜLBÜL MARAŞ 
[Özet ] [PDF 
 Kateterle İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonları (116 defa görüntülendi)60-62
Hmş. Hatice KAYMAKÇI 
[Özet ] [PDF 
  
PRO-CONS: ANTİBİYOTİK KISITLAMA PROGRAMLARI 
 
 Etkilidir (110 defa görüntülendi)63-64
Dr. Oğuz KARABAY 
[Özet ] [PDF 
  
KONFERANS 
 
 CLSI-EUCAST (115 defa görüntülendi)65-66
Dr. Deniz GÜR 
[Özet ] [PDF 
  
POSTERLER (P-001 / P-101)

69-190
YAZAR İNDEKSİ191-194
  
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir