Ara :     
 
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ
Cilt: 19 Sayı: 1 Nisan 2015
TURKISH JOURNAL OF HOSPITAL INFECTIONS
Volume: 19 Issue: 1 April 2015
  Satın al  
 
 
KONFERANS 
 
 Değişim Kültürü ve Hasta Güvenliği (375 defa görüntülendi)1-2
Dr. H. Erdal AKALIN 
[Özet ] [PDF 
  
PANEL: EL HİJYENİ, KALİTE ve SONUÇLAR 
 
 El Yıkama ile Kontrol, Nereye Kadar? (396 defa görüntülendi)3-4
Dr. Filiz PEHLİVANOĞLU 
[Özet ] [PDF 
  
UZMANI İLE TARTIŞMA: ÖZEL ALANLARDA DEZENFEKSİYON ve STERİLİZASYON I 
 
 Kuvöz ve Endoskoplar (366 defa görüntülendi)5-7
Dr. M. Arzu YETKİN 
[Özet ] [PDF 
 Kuvöz Dezenfeksiyonu (407 defa görüntülendi)8-9
Hmş. Yasemin DURSUN GÜLER 
[Özet ] [PDF 
 Endoskopların Temizlik ve Dezenfeksiyonu (371 defa görüntülendi)10-11
Hmş. Şenay DAĞLI 
[Özet ] [PDF 
  
PANEL: YENİLENEN HASTANE BİNALARI ve İNFEKSİYON KONTROLÜ 
 
 İnşaat ile Gelen İnfeksiyon Riskleri (354 defa görüntülendi)12-22
Dr. Yeşim TAŞOVA, Dr. Bilgin ARDA, Dr. Aslıhan CANDEVİR ULU 
[Özet ] [PDF 
  
KONFERANS 
 
 Yerel ve Global Salgınlardan Alınacak Dersler (355 defa görüntülendi)23-24
Dr. Selma KARABEY 
[Özet ] [PDF 
  
PANEL: SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GÜVENLİĞİ 
 
 Bilimsel Danışma Kurulu Kararları ve Uygulanabilirlik (355 defa görüntülendi)25-27
Hmş. Sevda KARAKILIÇ 
[Özet ] [PDF 
 Zorunlu Meslek Sigortası Hastane İnfeksiyonlarını Kapsıyor mu? (370 defa görüntülendi)28-29
Dr. Başak DOKUZOĞUZ 
[Özet ] [PDF 
 Kemoprofilaksi ve İmmünprofilaksi (371 defa görüntülendi)30-32
Dr. Ali MERT 
[Özet ] [PDF 
  
PANEL: ÖZEL HASTA GRUPLARINDA İNFEKSİYON KONTROLÜ 
 
 Yenidoğan (367 defa görüntülendi)33-34
Hmş. Arzu BAĞDAT 
[Özet ] [PDF 
  
PRO-CONS: DERS ALINACAK ÖYKÜLER/BU HASTA KİMİN? 
 
 İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Gözüyle (344 defa görüntülendi)35-36
Dr. Yaşar BAYINDIR 
[Özet ] [PDF 
 Genel Cerrahi Uzmanı Gözüyle (349 defa görüntülendi)37-38
Dr. Burak IŞIK 
[Özet ] [PDF 
  
UZMANI İLE TARTIŞMA: ÖZEL ALANLARDA STERİLİZASYON DEZENFEKSİYON II 
 
 Nozokomiyal Bir Adenoviral Konjonktivit Salgını (353 defa görüntülendi)39-41
Dr. Aslıhan CANDEVİR ULU 
[Özet ] [PDF 
 Dokunmatik Gereçler ve Özellikli USG Probları (362 defa görüntülendi)42-43
Hmş. Burcu ÇINAR 
[Özet ] [PDF 
  
PANEL: HASTANE İNFEKSİYONLARI ve MİKROBİYOLOJİ 
 
 Sürveyansın Doğru Bildirimi (373 defa görüntülendi)44-45
Dr. A. Esra KARAKOÇ 
[Özet ] [PDF 
 Hızlı Tanı Yöntemleri (365 defa görüntülendi)46-48
Dr. Gülden ÇELIK 
[Özet ] [PDF 
 Duyarlılık Sonuç Bildiriminden Klinisyen Ne Anlıyor? (353 defa görüntülendi)59-50
Dr. Selçuk KAYA 
[Özet ] [PDF 
 Sürveyans Kültürlerini Nerede Kullanalım? (358 defa görüntülendi)51-52
Dr. Serap GENÇER 
[Özet ] [PDF 
  
KONFERANS 
 
 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonda Yeni Ne Var? (376 defa görüntülendi)53-55
Dr. Mehmet Ali ÖZİNEL 
[Özet ] [PDF 
  
PANEL: TİBBİ CİHAZLARA BAĞLI İNFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ 
 
 Ventilatör İlişkili Pnömoni (380 defa görüntülendi)56-57
Hmş. Hümeyra ZENGIN 
[Özet ] [PDF 
 Kateterle İlişkili Üriner Sistem İnfeksiyonları (356 defa görüntülendi)58-59
Hmş. Gül BÜLBÜL MARAŞ 
[Özet ] [PDF 
 Kateterle İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonları (371 defa görüntülendi)60-62
Hmş. Hatice KAYMAKÇI 
[Özet ] [PDF 
  
PRO-CONS: ANTİBİYOTİK KISITLAMA PROGRAMLARI 
 
 Etkilidir (359 defa görüntülendi)63-64
Dr. Oğuz KARABAY 
[Özet ] [PDF 
  
KONFERANS 
 
 CLSI-EUCAST (362 defa görüntülendi)65-66
Dr. Deniz GÜR 
[Özet ] [PDF 
  
POSTERLER (P-001 / P-101)

(21 defa görüntülendi)
69-190
YAZAR İNDEKSİ (21 defa görüntülendi)191-194
  
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir